Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Energetske izkaznice
Energetske izkaznice


Izdelava energetskih izkaznic

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski u?inkovitosti stavbe in s priporo?ili za pove?anje energetske u?inkovitosti. Obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali ve?. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.


Energetsko izkaznico lahko izdelujejo le licencirani neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih izkaznic. Izdajajo pa jo lahko le poobla?ene pravne osebe izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojno ministrstvo po izvedenem javnem nate?aju.

energetska-izkaznica-stavbe

Nae podjetje izpolnjuje oba pogoja, saj imamo licenciranega neodvisnega strokovnjaka, podjetje pa je bilo izbrano na javnem nate?aju kot izdajatelj energetskih izkaznic. Ob naro?ilu pa ne boste prejeli le energetske izkaznice, temve? tudi priporo?ila glede izboljanja energetske u?inkovitosti vae stavbe ali dela stavbe.


pdf cenik PRILOGA - ZAHTEVA ZA  IZDELAVO ENEGETSKE IZKAZNICE